Dárkový certifikát - pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky ke stažení ve formátu "pdf" pro Acrobat Reader jsou k dispozici ZDE.
 
 1. PODMÍNKY VYUŽITÍ
 1. Dárkový certifikát (Dále jen DC) je určen k využití předplacených služeb u společnosti RENY TRADE (Dále jen RT).
 2. DC lze použít také pro částečnou úhradu požadovaných služeb s doplatkem do skutečné výše požadovaných služeb.

 

 1. POUŽITÍ CERTIFIKÁTU
 1. Certifikát lze použít na úhradu vybrané služby z nabídky RT. Přesný druh a rozsah služeb si zákazník vybere při objednání služeb RT.
 2. Certifikát je nutné vyčerpat v celé výši, nedočerpaná částka se nevyplácí! Certifikát nelze finančně vyplatit!

 

 1. HODNOTA CERTIFIKÁTU
 1. Certifikát má hodnotu odpovídající částce uvedené na DC a, která byla uhrazena v hotovosti nebo předem ve prospěch účtu RT.
 2. Před využitím tedy provedením vybrané služby, zákazník předloží DC společnosti RT, která jej odebere a znehodnotí, poté může být služba provedena.

 

 1. PLATNOST CERTIFIKÁTU
 1. DC je platný s vyplněnou částkou za kterou byl certifikát pořízen, razítkem a podpisem vystavovatele DC, tedy pracovníkem společnosti RT a datem vystavení DC.
 2. Certifikát je platný 6 měsíců od data vystavení uvedeném na DC.
 3. DC není platný v těchto případech: a) po ukončení doby platnosti certifikátu, b) bez razítka a podpisu RT, c) po provedení dané služby, d) bez řádně vyplněných údajů, uvedených v bodě IV. odstavci 1,  pravidel a podmínek DC, e) v případě nepředání DC pracovníkovi RT

 

 1. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ
 1. Zákazník je povinen zamluvit a objednat si termín provedení v předstihu aby nedošlo k blokování příslušného termínu jinou řádně objednanou zakázkou. V případě, že termín vybraný zákazníkem bude již obsazený navrhne pracovník RT jiný náhradní termín.
 2. DC nemá přednost před již řádně objednanými zakázkami, které byly zamluveny a objednány před objednáním služeb na DC.