Obchodní podmínky

 
Obchodní podmínky ke stažení ve formátu "pdf" pro Acrobat Reader jsou k dispozici ZDE.

 

1. Způsob objednání

Objednávat můžete pomocí objednacího formuláře na těchto stránkách.

Pokud byste si s čímkoliv nevěděli rady nebo si nebyli jistí, neváhejte zavolat na tel.: +420 606 625 020. S vyplněním objednávkového formuláře Vám rádi poradíme. Dále máte možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu rt@renytrade.cz. Pokud chcete, můžete objednávku zaslat i písemně na adresu:

RENY TRADE

Renáta Heřmanová

Nezvěstice 175

332 04 NEZVĚSTICE

IČ: 01850598

tel. +420 606 625 020

e-mail: rt@renytrade.cz

VŠECHNY CENY JSOU KONEČNÉ – NEJSME PLÁTCI DPH.

 

2. Pravidla nákupu

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné, jsou-li vyplněny veškeré osobní údaje objednatele včetně jeho platné e-mailové adresy a telefonního čísla. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami a také s Kontaktními údaji, potřebnými pro případnou následnou komunikaci s námi. Každá objednávka bude potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.

 

3. Platba a zasílání zboží:

Zboží zaplatíte při osobním převzetí nebo předem bankovním převodem na účet společnosti. Zásilky posíláme Českou poštou (zpravidla jako cenné psaní).

- Platba převodem

Platit můžete bankovním převodem na náš účet číslo 115-533270257/0100.

V tomto případě je objednávka považována za platnou až po připsání celé částky na náš účet. Po odeslání objednávky obdržíte v co nejkratší době e-mail s informacemi o objednávce. K provedení platby potřebujete 3 základní údaje:

- číslo účtu: 115-533270257/0100

- částku k úhradě: Celková částka Vám bude zaslána e-mailem.

- variabilní symbol: Číslo faktury, které Vám bude zasláno e-mailem.

- Platba v hotovosti

Úhrada bude provedena při převzetí zboží na adrese prodejce. K objednávce, kde je vybrán způsob předání zaslání jako cenné psaní pomocí České pošty je účtováno poštovné a balné ve výši 60,-- Kč

Osobní převzetí, je nutné předem dohodnout telefonicky na čísle +420 606 625 020, případně e-mailem rt@renytrade.cz. Zvolíte-li osobní odběr, žádné poštovné a balné pochopitelně neplatíte.

 

3. Reklamační řád

V případě reklamací se řídíme pravidly, jež popisuje § 2165 - § 2174 Občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení.

V případě výměny za stejné zboží spotřebitel pochopitelně nic neplatí, v případě výměny za jiný druh zboží zaplatí pouze případný rozdíl v ceně. Pokud si nejste s čímkoliv jistí nebo chcete celý postup nejprve prokonzultovat, jsme Vám vždy k dispozici – viz Kontakty.

 

4. Výměna zboží

Oznámení o požadavku na výměnu zboží musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem), popř. telefonicky ve lhůtě do 5 dnů od převzetí zboží. Ke zboží, které požaduje zákazník vyměnit, musí vždy přiložit průvodní dopis, kde uvede důvod, proč zboží mění a za jaké zboží chce vyměnit. Zásilku zasílá kupující na adresu:

RENY TRADE

Renáta Heřmanová

Nezvěstice 175

332 04 NEZVĚSTICE

IČ: 01850598

tel. +420 606 625 020

e-mail: rt@renytrade.cz

Zásilka musí být doručena prodávajícímu maximálně do 15 dnů od převzetí zboží.

Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, DOBÍRKA NEBUDE Z NAŠÍ STRANY PŘIJATA !

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení požadavku na výměnu o postupu a vyřízení. V případě výměny zboží za jiné zboží zaplatí kupující pouze manipulační poplatky, tedy poštovné a balné ve výši 60,-- Kč a navíc případný rozdíl v ceně. Pokud si nejste s čímkoliv jistí nebo chcete celý postup nejprve prokonzultovat, jsme Vám vždy k dispozici – viz Kontakty.

 

5. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat

RENY TRADE

Renáta Heřmanová

Nezvěstice 175

332 04 NEZVĚSTICE

IČ: 01850598

tel. +420 606 625 020

e-mail: rt@renytrade.cz

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží !

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese:

RENY TRADE

Renáta Heřmanová

Nezvěstice 175

332 04 NEZVĚSTICE

IČ: 01850598

tel. +420 606 625 020

e-mail: rt@renytrade.cz

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Podmínkou vrácení peněz je: Zboží musí být neporušené, schopné dalšího prodeje.

Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, DOBÍRKA NEBUDE Z NAŠÍ STRANY PŘIJATA !

Pokud si nejste s čímkoliv jistí nebo chcete celý postup nejprve prokonzultovat, jsme Vám vždy k dispozici – viz Kontakty.

 

6. Zrušení objednávky před odesláním

Zákazník má právo objednávku zrušit do 24 hodin od obdržení potvrzovacího emailu bez jakýchkoliv sankcí. Za pozdější zrušení budeme požadovat úhradu stornovacího poplatku ve výši 10% z hodnoty objednaného zboží, minimálně však 100,- Kč. Na tento stornovací poplatek Vám bude po jeho úhradě vystavena řádná faktura. Pokud tento poplatek v řádném termínu neuhradíte, předáváme celou záležitost společnosti zabývající se inkasní správou – vymáhání pohledávek, která od Vás uvedenou částku vymůže právní cestou. V takovém případě uhradíte navíc náklady této společnosti, jež mohou dosahovat několika tisíc korun.

 

7. Zboží které nelze vzít zpět

Pokud je zboží poškozené vlastním neopatrným zacházením, nelze toto zboží vrátit, ani zahájit reklamační řízení !!!

 

RENY TRADE

Renáta HEŘMANOVÁ

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2016